Stadshart WoerdenCorona steun

Er zijn diverse regelingen waar je gebruik van kunt maken als ondernemer:

  • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
  • Tozo 4
  • Uitstel Zakelijke belastingen gemeente
  • Landelijke voorzieningen
  • Voorzieningen per branche
  • Gezamenlijke belangen behartiging
  • Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Op de site van de gemeente Woerden staat alles verder toegelicht.