Stadshart WoerdenLevertijd en retourbeleid van de webshop

BIZ Vereniging Stadshart Woerden behoudt zich het recht voor om haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen. 

Voor alle producten geldt dat betaling voorafgaand aan de levering dient te geschieden. BIZ Vereniging Stadshart Woerden is gerechtigd om haar verplichting tot levering op te schorten totdat de Koper het onder de overeenkomst verschuldigde bedrag heeft betaald. Betaling voor zowel het de Food Tour als de Snert Trui geschiedt per iDeal-overboeking. De Koper ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail. 

De koper heeft het recht om binnen veertien (14) dagen na het afsluiten, zonder opgave van redenen, te herroepen (ook bekend als ‘bedenktijd’). De Koper kan gebruik maken van het herroepingsrecht door een e-mail te sturen naar info@stadshartwoerden.nl, onder vermelding van de naam en het e-mailadres of telefoonnummer van de Koper. Voorwaarde bij de Food Tour is wel dat deze dan nog niet reeds uitgevoerd is. 

Wanneer een Product niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen zal BIZ Vereniging Stadshart Woerden, indien de Koper bewijs van de non-conformiteit levert (bijvoorbeeld via foto’s), op verzoek een vervangend Product leveren. Verzoeken voor een vervangend product dienen per e-mail aan info@stadshartwoerden.nl worden ingediend.

Food Tour

Er is geen levertijd aan dit product gekoppeld. Zodra het product is besteld en betaald kan de koper direct met de emailbevestiging naar Vakdrogist Stouthart en de Food Tour ophalen. 

Snert Trui

Indicatieve Leverdatum: de datum waarop BIZ Vereniging Stadshart Woerden verwacht de Snert trui te kunnen leveren; 24 oktober 2022. De Snert Trui kan worden opgehaald op een locatie in het Stadshart. Deze zal later per mail bekend worden gemaakt aan de koper.

Het kan voorkomen dat de Snert Trui niet op tijd wordt bezorgd. BIZ Vereniging Stadshart Woerden is, behoudens grove schuld of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het overschrijden van de Indicatieve Leverdatum.