Stadshart Woerden



Historie

WOERDEN, VAN ROMEINEN TOT NU

Wist je dat er rond het begin van de jaartelling in en om Woerden al mensen woonden? Deze groep jagers, verzamelaars behoorden tot de Bataven en de Cananefaten, misschien ken je die laatsten beter als Canninefaten. Ze woonden op de hoog gelegen kleigronden langs de rivier de Rijn, die in die tijd nog een woeste rivier was met een breed stroomgebied.

Romeinen

Rond het jaar 41 werd het Castellum Laurium gesticht door de Romeinen. Deze legerplaats lag langs de noordgrens van het Romeinse rijk. Deze grens heette ‘de Limes’ en heeft in 2021 de status UNESCO Werelderfgoed gekregen. Tot ongeveer het jaar 270 is het Castellum, gevestigd op de plaats waar nu de Petruskerk staat, in gebruik geweest. Vele opgravingen hebben een schat aan informatie en artefacts opgeleverd. Een deel van deze spullen zijn te zien in het Stadsmuseum en in Drive-in museum annex parkeergarage Castellum. Meer over de romeinen in Woerden lees je HIER.

Wyarda

De naam Wyarda voor Woerden duikt op rond 795 en gaandeweg de Middeleeuwen werd Woerden vanaf de 12e eeuw steeds meer versterkt door wallen, grachten en een slot. Op 12 maart 1372 kreeg Woerden uit handen van hertog Albrecht van Beieren stadsrechten. in 1410 startte de bouw van Kasteel Woerden, later in 1501 volgden onder andere het stadhuis, het Arsenaal, de pastorie, Petruskerk en in 1755 de stellingmolen de Windhond. Voor de liefhebber staan er op deze site ook een aantal stadswandelingen. Hierin wordt meer verteld over deze historische gebouwen.

De Ramp van Woerden

Toen de stad na de Spaanse Inquisitie jaren later in 1813 iets te vroeg, namelijk tijdens de Franse bezetting, openlijk koos voor de prins van Oranje namen de Fransen wraak. Op 24 november plunderden ze de stad en vermoordden 28 burgers. Ook waren er 37 gewonden. Deze slachtpartij staat in de boeken beschreven als de Ramp van Woerden.

Bakstenen en dakpannen

Al in de 17e tot ver in de 19e eeuw werden er aan de noordoever van de Rijn stenen en dakpannen gebakken. Deze pan-en steenindustrie nam serieuze vorm aan toen de stoommachine en de elektromotor kwam. Van al deze fabrieken is er nog 1 over, dit bedrijf maakt nog altijd dakpannen.

De Rijn en de binnenstad

De Oude Rijn liep van oudsher door de binnenstad van Woerden. Hierover werd handelswaar de stad in gebracht. In 1959 werd er gestart met het dempen van de Rijn en op 31 mei 1961 om 10 uur in de ochtend werd Woerdens nieuwste straat, de Rijnstraat officieel in gebruik genomen. Niet iedereen was even gelukkig met de straat, hij bleek al gauw te smal voor de autos die gebruikt werden voor de aan en afvoer van producten van de winkels in de straat. Met weemoed werd er teruggedacht aan de tijd van vroeger, de bruggetjes en de rivier. Het plan om de oude Rijn weer in ere te herstellen is sinds dien niet weggeweest uit de gedachten van velen. Zo is er in 2011 een rapport aangeboden over de mogelijkheden en onmogelijkheden omtrent het heropgraven van de Rijn. Er zijn nog altijd veel tegenstanders maar bij velen blijft de hoop bestaan dat de rivier met zijn karakteristieke bruggetjes ooit weer zijn oorspronkelijke loop zal nemen.