Stadshart Woerden

Over BIZ Vereniging Stadshart Woerden

Het Woerdense centrum, een stad met dorpse allures, een levendige en sociale plek. En dat willen we graag zo houden!

Dit kunnen we alleen doen door er met elkaar in te investeren. Daar is de BIZ (Bedrijven Investerings Zone) voor. Dankzij de BIZ investeren, wij ondernemers gezamenlijk in de kwaliteit van ons winkelgebied. Het centrum van Woerden heeft zijn eigen BIZ welke zich richt op: het steunen van verschillende evenementen, feestverlichting, website, straatmeubilair, toerisme en nog veel meer. Elke vijf jaar kunnen ondernemers stemmen of zij wel of niet willen dat de BIZ in stand blijft.

Burgemeester Molkenboer over de BIZ:

‘Met elkaar investeren in een aantrekkelijk en veilig Stadshart. De BIZ biedt een extra plus bovenop de activiteiten en financiële investering van de gemeente. Als ondernemer gaat u immers zelf over de besteding van het budget dat u samen via de BIZ-bijdraagt. Dat is de essentie van de Bedrijven Investeringszone (BIZ). Samen de kwaliteit verbeteren van ons stadscentrum waardoor bezoekers blijven komen en u als ondernemer daarvan natuurlijk weer profiteert. Het is een gezamenlijk belang op al deze zaken goed in te spelen. Dit gebeurt gelukkig steeds meer en de BIZ-structuur heeft daaraan in de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd. Van belang is dus dat de BIZ blijft bestaan. Ons Stadshart is voor u als gezamenlijke ondernemers en de gemeente van groot belang. Samen staan voor een kwalitatief Stadshart!

Wat is het doel van de BIZ Vereniging Stadshart Woerden?

De BIZ streeft naar een breder aanbod van voorzieningen, zoals goede bereikbaarheid, evenementen en parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsers. Ook wil de BIZ dat er grotere bezoekersaantallen naar ons Stadshart komen en de uitstraling van het centrum voldoet aan de wensen van het winkelend publiek. Het geld dat alle ondernemers betalen, gaat in een pot die beheerd wordt door de BIZ-vereniging Stadshart Woerden. De vereniging organiseert en steunt verschillende activiteiten die erop zijn gericht de leefbaar heid, kwaliteit en aantrekkelijkheid van het Stadshart te verbeteren. Met als resultaat: meer publiek, een betere concurrentiepositie en daardoor ook omzetstijging!

Wie zijn de BIZ Vereniging Stadshart Woerden?

De vereniging wordt bestuurd door voorzitter Richard Stouthart, verder bestaande uit Anita Telkamp, Arjan de Vries, Sjon van der Veen, Vincent de Groot en de marketing en het secretariaat wordt verzorgd door Marleen Strien en Patricia van Hall. Hierbij worden zij ondersteund door straat-ambassadeurs uit verschillende winkelstraten. Het bestuur komt elke maand bij elkaar om ideeën uit te wisselen en beslissingen te nemen. Het bestuur is constant in overleg met de gemeente. Van een kleine vergunningsaanvraag, een wegafsluiting tot grotere projecten en dagelijkse zaken. De Rijnstraat is zo’n groot project waarover wekelijks met de gemeente contact is. Naast wekelijks overleg geven we ook advies aan de gemeente in projecten als Gastvrij Woerden 2020, Kijk op Woerden, POVW, Koopzondagen, Marktcommissie, Kaas/Streekmarkt.

Wat als er geen BIZ is?

Als men in 2021 tegen de BIZ stemt, is er geen budget voor de promotie Woerden als winkelstad. Er zullen geen gezamenlijke activiteiten meer plaatsvinden, er zal geen kerstverlichting hangen en de Sinterklaas-intocht kan dan niet doorgaan. Er is geen partner meer voor de gemeente en andere organisaties. Er zal er geen ondernemersvereniging meer zijn die uw belangen behartigt. Ook het inzetten van een Retail intermediair (Cisca Griffioen) kan alleen door aansturing van een bestuur met een visie.

Hoeveel betaalt u voor deelname aan de BIZ?

Ondernemers in het Stadshart van Woerden betalen een heffing aan de gemeente. Deze wordt op 2% na volledig in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de BIZ-vereniging. De BIZ gebruikt dit geld uiteraard voor alle activiteiten om de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling van het winkelgebied te bevorderen. De BIZ-bijdrage is gekoppeld aan de WOZ-waarde van uw pand(en).

Wat gebeurt er met het geld van de BIZ?

Hieronder een overzicht waar het geld naar toe gaat:

Mogelijk door de BIZ: activiteiten, markten en evenementen

  • Activiteiten die de BIZ de afgelopen vijf jaar heeft opgezet: strooibeleid, kerstverlichting, social media, website en nieuwsbrief, parkeergarage actie, winkeltassen, plantenbakken, Rentokil overeenkomst, Infozuil overeenkomst, advertentiecampagnes regio, het onderhouden van de contacten tussen Beleef Woerden en de gemeente Woerden.
  • Kerstmarkt De BIZ heeft op verzoek van een actief lid een succesvolle kerstmarkt neergezet. Deze markt kan de komende jaren uitgroeien tot een grote bekende regionale kerstmarkt.
  • Kaas- en Streekmarkt: Om deze markten op een hoger niveau te krijgen, zodat er meer bezoekers en toeristen naar ons Stadshart komen, is er een samenwerking ontstaan tussen de BIZ-vereniging en de project groep KAAS.
  • De BIZ steunt de volgende evenementen: Straattheater, Sinterklaas, Graskaasdag, Shantykorenfestival, Havendagen, Koeienmarkt, Koningsdag en de Open Monumentendag.