Stadshart WoerdenOver BIZ Vereniging Stadshart Woerden

Het Woerdense centrum, een stad met dorpse allures, een levendige en sociale plek. En dat willen we graag zo houden!

Dit kunnen we alleen doen door er met elkaar in te investeren. Daar is de BIZ (Bedrijven Investerings Zone) voor. Dankzij de BIZ investeren, wij ondernemers gezamenlijk in de kwaliteit van ons winkelgebied. Het centrum van Woerden heeft zijn eigen BIZ welke zich richt op: het steunen van verschillende evenementen, feestverlichting, website, straatmeubilair, toerisme en nog veel meer. Elke vijf jaar kunnen ondernemers stemmen of zij wel of niet willen dat de BIZ in stand blijft.

Burgemeester Molkenboer over de BIZ:

“Met elkaar investeren in een aantrekkelijk en veilig stadshart. De BIZ biedt een extra plus bovenop de activiteiten en financiële investering van de gemeente. Als ondernemer gaat u immers zelf over de besteding van het budget dat u samen via de BIZ-bijdraagt. Dat is de essentie van de Bedrijven Investeringszone (BIZ). Samen de kwaliteit verbeteren van ons stadscentrum waardoor bezoekers blijven komen en u als ondernemer daarvan natuurlijk weer profiteert. Het is een gezamenlijk belang op al deze zaken goed in te spelen. Dit gebeurt gelukkig steeds meer en de BIZ-structuur heeft daaraan in de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd. Van belang is dus dat de BIZ blijft bestaan. Ons stadshart is voor u als gezamenlijke ondernemers en de gemeente van groot belang. Samen staan voor een kwalitatief stadshart! Ik roep u daarom op steun te verlenen aan een nieuwe BIZ-periode!

Wat is het doel van de BIZ Vereniging Stadshart Woerden?

De BIZ werkt aan ‘het merk’ Stadshart Woerden, dat kwaliteit en gezelligheid uitstraalt. Een aantrekkelijke binnenstad met een eigen gezicht en en eigen verhaal, die aansluit bij de wensen van het winkelend publiek. Een plek waar zowel de Woerdenaar, als de toerist graag verblijft en winkelt.

Schoon, veilig & heel is een belangrijke pijler. Daarnaast streeft de BIZ streeft naar een breed aanbod van voorzieningen en werkt aan een goede bereikbaarheid en parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsers.

De BIZ organiseert of steunt evenementen en andere activiteiten om zo de levendigheid in het centrum te waarborgen en lokale bestedingen te vergroten.

Met als resultaat: meer publiek, een betere concurrentiepositie en daardoor ook omzetstijging!

Op naar de toekomst

Het gezellige Stadshart is de kern waar alles samenkomt. Woerdenaren zijn trots op hun stad en komen graag in de binnenstad, om boodschappen te doen, recreatief te winkelen en te verblijven. Ze voelen er zich veilig en thuis en zijn betrokken. Toeristen worden blij verrast door het prachtige historische centrum met de leuke winkeltjes, de eigenwijze en pure (streek)producten en gezellige horeca.

Regelmatig barst Woerden uit zijn/haar singels door één van de vele grote en kleine evenementen die er georganiseerd worden. Deze evenementen zijn van sociaal belang én bieden kansen voor de ondernemers.

Woerden is de stad die alles heeft en waar iedereen stiekem een beetje verliefd op is.

Om hier naartoe te werken  is de sociale meerwaarde van de binnenstad heel belangrijk. Dit is de waarde die je toevoegt aan het winkelgebied, uitgaande van het eigen DNA van Woerden en de Woerdenaar.

Dit DNA hebben we onderzocht en vastgesteld. Daarmee hebben we een positionering bepaald en een aantal doelstellingen, waardoor we kunnen bouwen aan een toekomst-proof Woerden.

Wie zijn de BIZ Vereniging Stadshart Woerden?

De vereniging wordt bestuurd door:

Voorzitter: Mathijs van Tuijl – Van Tuijl Meubels
Penningmeester: Vincent de Groot – Electro World de Groot
Secretaris: Pascal Distel – De Woerdenaar
Arjan de Vries – AV flowers
Sjon van der Veen – Shine Fashion en Koko Fashion
Conny Wesseling – Luciano
Carmen Kuijlenburg – Blik op Hout

Marketing en evenementen: Marleen Strien en Patricia van Hall van Boost Your Inner City
Secretariaat: Doreen Distel-Derks

Ideeën? Mail ons op info@stadshartwoerden.nl.

Hierbij worden zij ondersteund door straat-ambassadeurs uit verschillende winkelstraten. Het bestuur komt elke maand bij elkaar om ideeën uit te wisselen en beslissingen te nemen. Het bestuur is constant in overleg met de gemeente en diverse andere partijen (Beleef Woerden, Intermediair Vastgoed, pers, Vestingraad, OKW, POVW, InRetail, het Plein Woerden, koersgroep). Van een kleine vergunningsaanvraag, een wegafsluiting tot grotere projecten en dagelijkse zaken. De Rijnstraat is zo’n groot project waarover wekelijks met de gemeente contact is.

Wat als er geen BIZ is?

Als men in 2021 tegen de BIZ stemt, is er geen budget voor de promotie Woerden als winkelstad. Er zullen geen gezamenlijke activiteiten meer plaatsvinden, er zal geen kerstverlichting hangen en de Sinterklaas-intocht kan dan niet doorgaan. Er is geen partner meer voor de gemeente en andere organisaties. Er zal er geen ondernemersvereniging meer zijn die uw belangen behartigt. Ook het inzetten van een Retail Intermediair (Cisca Griffioen) kan alleen door aansturing van een bestuur met een visie.

Hoeveel betaalt u voor deelname aan de BIZ?

Ondernemers in het Stadshart van Woerden betalen een heffing aan de gemeente. Deze wordt op 2% na volledig in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de BIZ-vereniging. De BIZ gebruikt dit geld uiteraard voor alle activiteiten om de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling van het winkelgebied te bevorderen. De BIZ-bijdrage is gekoppeld aan de WOZ-waarde van uw pand(en).

Wat gebeurt er met het geld van de BIZ?

Hieronder een overzicht waar het geld naar toe gaat:

 

Mogelijk door de BIZ: activiteiten, markten en evenementen

  • Activiteiten die de BIZ de afgelopen vijf jaar heeft opgezet: strooibeleid, kerstverlichting, social media, website en nieuwsbrief, parkeergarage actie, winkeltassen, plantenbakken, het onderhouden van de contacten tussen Beleef Woerden en de gemeente Woerden.
  • Kaas- en Streekmarkt: Om deze markten op een hoger niveau te krijgen, zodat er meer bezoekers en toeristen naar ons Stadshart komen, is er een samenwerking ontstaan tussen de BIZ-vereniging en de project groep KAAS.
  • De BIZ steunt de volgende evenementen: Straattheater, Sinterklaas, Graskaasdag, Shantykorenfestival, Havendagen, Koeienmarkt, Koningsdag en de Open Monumentendag.
  • Eigen evenementen: Fashion Event Woerden, Wijnloop, Winterfair
  • Promotie en marketing: nieuwe huisstijl, succesvolle Facebook en Instagram pagina, goed bezochte website, promotieactiviteiten zoals handlettering, kwartet spaaractie, inpakservice, Woerdens Lint, Woerdense Cadeaubon