Stadshart WoerdenStemmen voor de BIZ

Wanneer stemmen?

In 2021 zijn er al weer 10 succesvolle BIZ-jaren achter de rug en gaan we opnieuw stemmen. De BIZ kan worden verlengd voor de termijn van 5 jaar. Deze zal ingaan per 1 januari 2022.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 oktober 2021 is de eerste mogelijkheid om je stem uit te brengen. De gemeente zal aanwezig zijn om de stemmen te verzamelen. De volledige stemperiode loopt na de ALV nog 3 weken door tot 27 oktober (Koeiemart).

Wat zijn de consequenties als de meerderheid tégen de BIZ stemt?

Als de meerderheid tegen de BIZ stemt, is er geen budget voor de promotie Woerden als winkelstad. Er zullen geen gezamenlijke activiteiten meer plaatsvinden, er zal geen kerstverlichting hangen en de Sinterklaas-intocht kan dan niet doorgaan. Er is geen partner meer voor de gemeente en andere organisaties. Er zal er geen ondernemersvereniging meer zijn die jouw belangen behartigt.

Moet u wel meedoen met de nieuwe BIZ?

Ja! De BIZ is noodzakelijk om alle activiteiten in het Stadshart te organiseren en uit te breiden. Zonder de bijdrage vallen alle activiteiten stil en dat kan zeer slecht uitpakken voor Woerden als winkelstad. Naast evenementen en versieringen betaal je ook mee aan de marketing en het positioneren van het winkelgebied. Dus voor een goede toekomst van het Stadshart Woerden is het van belang dat u ‘VOOR’ de BIZ stemt! De gemeente Woerden gaat akkoord met de BIZ. Jij toch ook?

Kitty Kusters – Directeur Woerden Marketing is VOOR de BIZ 

“Wat heb je nodig om samen te werken en succesvol te zijn? Vertrouwen! Vertrouwen in je collega, manager, baas of werknemer of in je bestuur. Je zult vertrouwen moeten hebben en het vooral ook moeten geven. Pas dan zorgt vertrouwen voor een juiste samenwerking én succes. In dit geval heeft het bestuur van de BIZ het vertrouwen van de retail in de binnenstad. Al reeds 2 termijnen laten ze zien dat ze dat vertrouwen krijgen, omdat ze inzet tonen die ten goede komt aan de gehele binnenstad. Niet altijd voor elke retailer meteen merkbaar, maar alle uren en inzet die gedaan wordt helpt mee aan een sterke binnenstad, een krachtige samenwerking en daardoor succes!

En nu kun je een tegenwerping opgooien over het succes van Woerden en het dan gooien op de leegstand en de terugloop van winkelend publiek versus online winkelen. Maar dat ligt niet bij het BIZ bestuur. De tijd van het oude winkelen is echt voorbij en juist nu zal er stevig ingezet moeten gaan worden in een krachtige binnenstad, waar men elkaar kan ontmoeten en waar men graag wil zijn. Dit is een belangrijk onderdeel van het BIZ bestuur. De samenwerkingen die inmiddels zijn ontstaan met oa de gemeente, Woerden Marketing, de culturele sector, bewoners, vastgoed, horeca en andere betrokken partijen leiden ertoe, dat er een stevige visie is ontwikkeld voor de binnenstad waar we allemaal achterstaan. En waar we allemaal aan willen werken. Dat geeft vertrouwen in de toekomst en in een krachtige binnenstad. De 3e periode voor een BIZ komt eraan. Stem je mee om te laten zien dat we vertrouwen hebben in de BIZ samenwerking? Dan stem je voor de toekomst!